شنبه 23 تير 1403

 آقای مهندس جهانبخش شکری

مدیرعامل شرکت جهان فولاد غرب

رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 

آقای مهندس علی حجتی

مدیرعامل شرکت دینا پلاست

نایب رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

آقای مهندس شهریار گراوندی

مدیرعامل شرکت سیمان غرب

نایب رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

آقای مهندس خلیل تنها

مدیرعامل شرکت گل مهر غرب

خزانه دار خانه صنعت، معدن و تجارت

آقای مهندس فرهاد مرزی

دبیراجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت

 

 آقای دکتر بابک کریمخان

مدیرعامل شرکت پیک افروز 

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

 

 آقای مهندس مسعود حاجی حسن خونساری

مدیرعامل شرکت پارس حفاظ

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

 

 آقای مهندس کیوان معتمدی

مدیرعامل شرکت سپیدان غرب

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

 

آقای حامد احمدیان 

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی اوکادو

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 

 

آقای مهندس رئوف کویلی 

مدیرعامل شرکت آموزش بازرگانی

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

 

آقای دکتر علیرضا سالکی 

مدیرعامل شرکت ابزارسازان درمانگر

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

 

آقای مهندس مصطفی عباسی

مدیرعامل معدن قلعه

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

 

آقای مهندس محمدرضا کارگر

مدیرعامل معدن ماسه ساز کوهسار

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

آقای سید مهدی افخمی

مدیرعامل شرکت پویش چاپ کرمانشاه

بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت

آقای عبدالحسین زهتابان

بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت

اقای سهیل شادابی

مدیرعامل شرکت باختر فلز 

عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن وتجارت

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group